Dragiše Radevića BB, 84300 Berane, Crna Gora jpkomba@t-com.me

21/09/2020

Zapošljeni u DOO “Komunalno” Berane sa mehanizacijom Društva učestvovali su akciji čišćenja povodom obilježavanja Međunarodnog dana čišćenja obala u Beranama, koja je sprovedena na dvije lokacije, i to, ispod talumskog mosta, u naselju Hareme, a druga u blizini Vatrogasnog doma na obilaznici. Akcija je sprovedena uz poštovanje preporuka Instituta za javno zdravlje i Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, u cilju prevencije i zaštite od širenja zaraze koronavirusom.

Ovaj projekat je podržan od strane Opštine Berane – Sekretarijata za komunalno – stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine, DOO “Komunalno” Berane i Sportsko – ribolovnog kluba „Lim“.

Već četvrtu godinu zaredom nevladina organizacija “Zero Waste Montenegro”, u saradnji sa NVO “Naša Akcija”, pod pokroviteljstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i EU info centra, asocijacije BeMED i fondacije Princa Alberta II od Monaka, organizovala je aktivnosti u Crnoj Gori povodom Međunarodnog dana čišćenja obala.

Ove godine, više od deset NVO, međunarodnih institucija, pravnih lica i grupa građana širom Crne Gore, na 15 lokacija istovremeno, udružuju snage i doprinose rješavanju problema nagomilanog otpada na plažama i obalama rijeka i jezera. Uz ovo, uvedena je revizija sakupljenog otpada, odnosno njegova kategorizacija prema vrstama. Dobijeni podaci će biti korišćeni za analizu i dalje aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine.