Dragiše Radevića BB, 84300 Berane, Crna Gora jpkomba@t-com.me

19/10/2020

DOO “Komunalno” Berane je sa svojim zaposlenim i mehanizacijom učestvovalo u realizaciji partnerske akcije čišćenja novonastalih divljih deponija na obali rijeke Lim. Organizatori i ostali učesnici akcije su bili NVO “Sjeverna zemlja”, NVO “Agroturist Biro – Berane” i Sportsko ribolovni klub “Lim”. Akcija je bila najvećim dijelom usmjerena na uklanjanje divlje deponije formirane na obali rijeke Lim, u blizini ribnjaka u MZ Buče, na kojoj se nalazila velika količina nelegalno odloženog otpada.

Akcija čišćenja je pokrenuta kroz projekat “Želimo čiste rijeke, za nas i generacije koje dolaze”, koji partnerski implementiraju NVO “Sjeverna zemlja” i NVO “Agroturist Biro – Berane”, sredstvima koje je obezbijedilo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2020. godinu.

DOO “Komunalno” Berane se zahvaljuje NVO “Sjeverna zemlja” i NVO “Agroturist Biro – Berane” i Sportsko ribolovnom klubu “Lim” na inicijativi i doprinosu u unaprjeđenju ćistoće životne sredine.

Napominjemo, da DOO “Komunalno” Berane u kontinuitetu uklanja novonastale divlje deponije koje se formiraju na području naše Opštine. Moramo naglasiti i da pored svog našeg truda da održimo čistom našu životnu sredinu i dalje imamo jedan dio neodgovornih građana, koji nelegalno odlažu otpad na mjestima na kojima to nije dozvoljeno.

Još jednom apelujemo na ovaj dio naših sugrađana da promijene svoje loše navike i da počnu da odlažu otpad u komunalne posude koje su predviđene za to. Moramo svi zajedno dati doprinos da naša sredina bude što čistija i zdravija za život u njoj.

Čuvajmo naš grad!