Dragiše Radevića BB, 84300 Berane, Crna Gora jpkomba@t-com.me

17/11/2020

DOO “Komunalno” Berane je u saradnji sa NVO “Glasnici nade” izvršilo postavljanje limenih pregrada između boksova za životinje u RJ „Sklonište za smještaj i zaštitu napuštenih i izgubljenih pasa i ostalih životinja“, koje će pomoći u zaštiti smještenih životinja od vjetra i hladnoće.

NVO “Glasnici nade” je pokrenula ovu akciju u sklopu projekta “Zajedno za dobrobit životinja” koji je podržan od strane Uprave za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

DOO “Komunalno” Berane se zahvaljuje NVO “Glasnici nade” na iniciranju i uspješnoj realizaciji ove akcije i nadamo se daljoj uspješnoj saradnji.

Napominjemo, da je DOO “Komunalno” Berane u prethodnom preiodu iz svojih sredstava realizovalo izgradnju 45 kućica od kvalitetnog debljeg drvnog materijala za potrebe smještaja životinja u RJ „Sklonište za smještaj i zaštitu napuštenih i izgubljenih pasa i ostalih životinja“. Na ovaj način smo pokazali koliko nam je briga o životinjama bitna, kada smo i pored svih finansijskih problema izazvanih pandemijom Corona virusa Covid-19, izdvojili značajna sredstva za ovu namjenu.